Dbanie o BHP w Poznaniu


Poznań leży w zachodniej części naszego kraju i jest miastem, które rozwija się bardzo dobrze pod względem gospodarczym. I dlatego poziom bezrobocia w tym mieście należy do najniższych w Polsce. Od wielu lat Poznań jest zaliczany w naszym kraju do najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania. I dlatego w tym wielkim wielkopolskim mieście bardzo dobrze rozwija się różnoraki biznes i nie tylko z kapitałem polskim, lecz w dużej mierze także z kapitałem zagranicznym. Szacuje się, że wartość wszystkich skumulowanych inwestycji zagranicznych w Poznaniu sięga kilkunastu miliardów dolarów. A to znaczy, że budżet miasta każdego roku wiele zyskuje. Pod wieloma względami Poznań niewiele ustępuje Stolicy Polski, co świadczy samo za siebie.
W prężnie działającej gospodarce w Poznaniu zatrudnionych jest wielu pracowników, którzy są mieszkańcami Poznania, jak i osobami dojeżdżającymi z okolic do pracy w Poznaniu. Ludzie pracują na różnych stanowiskach i wykonują różne zawody. Jedno co łączy wszystkich pracowników jest to, że każdy z nich powinien i w zasadzie musi przystosować się do zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zasad bhp Poznań bardzo rygorystycznie podchodzi, co jest bardzo dobre, bo przecież spełnianie wszystkich norm i przestrzeganie przepisów bezpieczeństw niejednokrotne ratuje ludzkie życie, jak i zapobiega kalectwu.
Kodeks BHP jest to zbiór zasad, które mają za zadanie zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, jak i godziwe warunki do pracy, aby jej wykonywanie było higieniczne i przede wszystkim bezpieczne. W Kodeksie BHP znajdują się nakazy i zakazy nie tylko te, które dotyczą pracowników, lecz również te dotyczące pracodawców, bo to właśnie pracodawcy odpowiadają za swoich pracowników. I to oni powinni dopilnować tego, aby w ich zakładzie pracy przestrzegane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W Kodeksie BHP oprócz obowiązków są zawarte także prawa pracownika w stosunku do pracodawcy. Zarówno jeden, jak i drugi ma swoje prawa i obowiązki, z których powinien się wywiązywać, gdyż kontrolowany jest przez inspekcję pracy.